Coco-Mat prisfilosofi

Hvorfor opererer ikke Coco-Mat med rabatter på "veiledende" priser, kampanjer eller "special offers"?

Henrik Sollie avatar
Skrevet av Henrik Sollie
Oppdatert over en uke siden

Du skal være trygg på at du gjør et godt kjøp når du handler med oss. Et godt kjøp inkluderer god pris, gode produkter og god service. Vår forretningsmodell krever at vi er transparente og langsiktige. Derfor finner du verken tidsavgrensede tilbud eller kunstige veiledende priser hos oss. Priser som er satt høyt for så å kunne rabatteres.


Hvorfor en transparent prising?
Når vi kjøper en ny seng så er dette en viktig investering som krever litt forarbeid. Vi tror at du vil sjekke med dine venner og kollegaer hvilke erfaringer de har med sin seng. Våre kunder er vår mest effektive kanal og vårt salgskorps, og det er svært viktig for oss at prisen de har handlet på samsvarer med prisen du vil handle på.

Dagens kunder bruker nettet til å tråle informasjon og sammenligne leverandører. Det vil være svært vanskelig å sammenlikne kvalitet på nett. Vi vet derimot at pris er viktig informasjon i søkefasen, og et kriterie som enten kan kvalifisere eller diskvalifisere oss som leverandør av din neste seng. Våre priser er derfor lette for deg å finne, de er reelle, og de er presset så lavt som mulig.


Hva ligger i prisen du betaler?
Coco-Mat har tatt stolthet i å levere kvalitet siden 1989, og har et svært godt renomé. I Norge har vi kun eksistert i litt over seks år, og vi er helt avhengige av å bygge gode kunderelasjoner.

  • Alle våre senger leveres derfor fritt hjem til deg, slik at vi kan overse at leveransen kommer trygt frem.

  • Bor du i Oslo og Bærum og kjøper mer komplekse sengesystemer, tilbyr vi gjerne å montere sengen vederlagsfritt. Befinner du deg et stykke utenfor Oslo, så avtaler vi fra gang til gang hvordan vi sikrer at du får sengen trygt på plass uten at det koster for mye.

  • Skulle du av en eller annen grunn ikke være 100% fornøyd med deler av sengen, så vil vi strekke oss langt for finne løsningen. Vår 101 netters fornøyd-garanti gjelder for alle, og utover denne vil vi i dialog alltid komme med smidige løsninger som gjør at også du kan blir vår neste ambassadør. 

  • Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon som jobber med vanskeligstilte i Stor Oslo. Vi vet at mange av våre kunder ønsker å hjelpe, og tilbyr derfor å ta din gamle seng eller madrass med oss i retur slik at den kan komme andre som trenger den til gode. Dette er et arbeid som gir oss mening, og som vi utfører vederlagsfritt.

La det til slutt være sagt: Coco-Mat Norse AS er ingen veldedig organisasjon, og ett av våre forretningsmål er drive med lønnsomhet. I 2022 tar vi for første gang på å ta ut lønn til daglig leder, og i 2023 er målet å begynne tilbakebetaling av våre investeringer. Innen 2025 vil vi være en trygg og god arbeidplass for minimum tre ansatte.


Svarte dette på spørsmålet?