Du skal være trygg på at du gjør et godt kjøp når du handler med oss. Et godt kjøp inkluderer god pris, gode produkter og god service. Vår forretningsmodell krever at vi er transparente og langsiktige. Derfor finner du verken tidsavgrensede tilbud eller kunstige veiledende priser hos Coco-Mat, som er satt høyt for å kunne rabatteres.


Hvorfor en transparent prising?
Når vi kjøper en ny seng, så er dette en viktig investering som krever litt forarbeid. Vi tror at du vil sjekke med dine venner og kollegaer hvilke erfaringer de har med sin seng. Våre kunder er vår mest effektive kanal og vårt salgskorps, og det er svært viktig for oss at prisen de har handlet på samsvarer med prisen du vil handle på.

Dagens kunder bruker nettet til å tråle informasjon og sammenligne leverandører. Det vil være svært vanskelig å sammenlikne kvalitet på nett, og derfor har vi en butikk hvor vi ønsker at du prøver ulike alternativer før du tar beslutningen. Vi vet derimot at pris er viktig informasjon i søkefasen, og et kriterie som enten kan kvalifisere eller diskvalifisere oss som leverandør av din neste seng. Våre priser er derfor lette for deg å finne, de er reelle, og de er presset så lavt som mulig.


Hva ligger i prisen du betaler?
Coco-Mat har eksistert i over 30 år, og har et svært godt renomé, men i Norge har vi kun eksistert i litt over fem år, og vi er helt avhengige av å bygge både erfaring og gode kunderelasjoner. Alle våre senger leveres derfor fritt på døren slik at vi kan overse at leveransen kommer trygt frem. Dette tar vi ikke betalt for under oppstarten. For de som har handlet mer komplekse sengesystemer har vi også tilbudt å sette opp sengen vederlagsfritt for å sikre en godt start på kundeforholdet. 

Skulle du av en eller annen grunn ikke være 100% fornøyd med deler av sengen, så vil vi strekke oss langt for komme deg i møte. Vi vil i dialog forsøke å komme med smidige løsninger som gjør at også du kan blir vår neste ambassadør. 

Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon som jobber med vanskeligstilte i Stor Oslo. Vi vet at mange av våre kunder ønsker å hjelpe disse og tilbyr derfor å ta din gamle seng eller madrasse med oss i retur slik at den kan komme andre som trenger den til gode. Dette er et arbeid som gir oss mye glede, og som vi utfører vederlagsfritt.

For å ha det hele på det rene: Coco-Mat Norse AS er ingen veldedig organisasjon. Et av våre forretningsmål er drive med lønnsomhet. I 2021 skal vi drive med overskudd. I 2022 satser vi for første gang på å ta ut lønn til daglig leder og eier, og i 2023 er målet å begynne tilbakebetaling av våre investeringer.


Fant du svaret?