Angrerett på hyllevare

I Norge har vi 14 dagers lovfestet angrerett på alle produkter som er omsatt utelukkende ved bruk av nettbutikk. Vi i COCO-MAT skiller ikke på kjøp gjort i butikk, nettbutikk eller en kombinasjon av disse, og vi gir kjøper 30 dagers angrerett på alle hyllevarer, uavhengig av om du har besøkt vår butikk på Grini Mølle eller ikke. 

Er varen tatt i bruk, må den være 100% intakt for at kjøper skal få alle pengene tilbake. Eventuell verdiforringelse vil belastes kjøper. Kjøper er selv ansvarlig for å returnere varen til våre lokaler på Grini Mølle. Kvittering du ble tilsendt per e-post må legges ved/fremvises. Beløpet blir refundert til den konto eller kort som ble benyttet ved kjøp så snart vi har kontrollert varen.

Angreretten gjelder ikke for:
Produkter som ikke er egnet for retur av hygieniske årsaker (eks. dyner, puter, beskyttelseslaken)

Angrerett på tilvirkningskjøp

Det er ingen lovpålagt angrerett på varer som tilvirkes spesielt til deg, men du har rett til å avbestille varer frem til levering så fremt du dekker COCO-MAT sine tap. Våre senger komponeres helt og holdent etter dine behov og ditt søvnmønster. Mange av våre møbler vil også tilvirkes etter dine spesifikasjoner, og er som tilvirkningskjøp å regne. 

COCO-MAT sitt konkrete tap vil variere fra sak til sak, og en utmåling ville blitt skjønnsbasert og tidkrevende. COCO-MAT tilbyr derfor deg et fast avbestillingsgebyr. Normalerstatning vil helt eller delvis dekke tapet ved å selge et spesialtilpasset produkt til ny kunde uten å gi COCO-MAT en langvarig likviditetsbelasting, pluss ekstra kostnader ved håndtering. 

Avbestillingsgebyret er 35% av kjøpesum på senger, og 25% på møbler og madrasser. Dette så fremt ikke annet er spesifikt avtalt.

Vil du angre ditt kjøp hos oss, ber vi deg laste ned og fylle ut Forbrukerrådets Angreskjema, og sende til oslo@coco-mat.no. 


Les gjerne mer om din lovfestede angrerett på Forbrukerrådets sider. Den gir god oversikt over dine rettigheter og våre forpliktelser. 

Fant du svaret?