Alle samlinger
Å handle med Coco-Mat
Hva slags garantivilkår tilbyr Coco-Mat?
Hva slags garantivilkår tilbyr Coco-Mat?

Garantitid og dekning varierer mellom de ulike madrassene. Her er en forenklet oversikt delt inn i sengebaser, madrasser og overmadrasser.

Betina Rondan Sollie avatar
Skrevet av Betina Rondan Sollie
Oppdatert over en uke siden

Da alle madrasser har ulike egenskaper og settes sammen lag for lag av ulike type naturmaterialer, vil også vilkår variere.

Svarte dette på spørsmålet?