Forskere finner stadig nye sammenhenger mellom søvn og overvekt, diabetes, hjertesykdommer, alzheimer og kreft. Vi kan med sikkerhet slå fast at god søvn er viktig. Men, kan vi med sikkerhet si at det er noen sammenheng med kvaliteten på sengen vår og kvaliteten på søvnen vår? 

Ja, konkluderer en omfattende kinesisk undersøkelse fra 2012. Materialene og sengens oppbyggingen har en stor betydning for komforten sengen gir, og hvor dyp og sammenhengende søvnen blir. 

Samtidig adresserer forskerene en stor utfordring i sin intro:

'Different types of mattress swarm into market and advertisers often unfounded

proclaimed their mattress products as having special properties and improving sleep quality, even using diagrams showing, how their products could improve

spine curvature and the contour of the mattress surface conforms to that of the body. But in fact, there is not any evidence that this mattress can improve sleep quality.'

Det interessante er at studien konkluderer med at det i all hovedsak er kun to egenskaper ved madrassen som er ødeleggende for søvnkvaliteten. Det er lav stabilitet og høy viskoelasitet.

  1. Lav stabilitet vil resulterte i mer bevegelser som igjen avbryter søvnrytmen din.

  2. Høy viskoelastisitet/hysterese medfører immobilitet. Reduserte naturlige bevegelser påfører uheldig varig trykk på nerver og blodbaner.

Rett madrass med støtte og stabilitet

Å velge rett seng handler derfor i hovedsak om å velge rett kombinasjon som gir balanse mellom elastisitet og isometrisk støtte (horisontalt og vertikalt stabiliserende).

Fant du svaret?