Alle samlinger
Bærekraft
Hva er OEKO-TEX® sertifiserte produkter?
Hva er OEKO-TEX® sertifiserte produkter?

Våre tekstiler er merket med øko-tex standard 100. Her kan du lese mer om hvorfor dette er en viktig kvalitet.

Betina Rondan Sollie avatar
Skrevet av Betina Rondan Sollie
Oppdatert over en uke siden

Øko-tex 100, eller Trygge Tekstiler, er en bekreftelse på at produktet ikke inneholder allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm. (forbrukerradet.no). Øko-tex er altså ikke et økologimerke.

Det er International OEKO-TEX Association som kontrollerer og foretar stikkprøver av omtrent 20% av organisasjoner med sertifikatet hvert år. Øko-Tex Standard 100 er et internasjonalt test– og sertifisering system for tekstiler. Standarden ble utviklet i 1992. Ansvaret for Øko-Tex Standard 100 er delt mellom 17 test institutter, som utgjør den internasjonale Øko-Tex Association (forbrukerradet.no).

Coco-Mat har øko-tex 100 merket på alle tekstiler. Innholdet i våre naturmadrasser er også øko-tex sertifisert.

Øko-tex Standard 100 tar hensyn til følgende kriterier (oeko-tex.com):

  • Viktige lovbestemmelser, som forbudte azofarvestoffer, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nikkel etc. Mange skadelige kjemikalier, selv om de ennå ikke er lovlig regulert.

  • Krav til vedlegg XVII og XIV i European Chemicals Regulation REACh, samt ECHA SVHC Kandidatliste, forutsatt at de vurderes av ekspertgrupper i OEKO-TEX® Association for å være relevant for tekstiler, klær eller tilbehør.

  • Diskusjoner og utviklinger som anses å være relevante, tas i betraktning så raskt og effektivt som mulig gjennom oppdateringer av STANDARD 100 med OEKO-TEX® krav.
    Krav fra US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) om bly. 

Med sine tiår med erfaring bidrar OEKO-TEX® Standard 100 til høy og effektiv produktsikkerhet fra forbrukerens synspunkt. Testkriterier og grenseverdier går i mange tilfeller langt utover gjeldende nasjonale og internasjonale standarder. Omfattende produktkontroller og regelmessige bedriftsbesøk sikrer også at næringen har en globalt bærekraftig bevissthet om ansvarlig bruk av kjemikalier. Med dette konseptet har OEKO-TEX® Standard 100 tatt en banebrytende rolle i mange år.

Viktig for deg. Viktig for oss.

Svarte dette på spørsmålet?