Alle samlinger
Generellt
Hva er naturgummien sine egenskaper i våre madrasser?
Hva er naturgummien sine egenskaper i våre madrasser?

Naturgummi sørger for riktig elastisitet og trykkavlastning.

Betina Rondan Sollie avatar
Skrevet av Betina Rondan Sollie
Oppdatert over en uke siden

Naturgummi er et av de viktigste materialene vi bruker til fremstilling av våre søvnprodukter, og er materialet som bidrar mest til å plassere våre produkter så høyt blant sluttbrukerens preferanser. 

Lagene med naturgummi i våre madrasser er delt i syv forskjellige støttesoner og har tre områder med ulik elastisitet. På midten av madrassen finner du laget med lavest elastisitet, mens de andre sonene har variert grad av elastisitet. Dette justeres ved hjelp av hull i madrassen. Den sentrale sonen har derfor de minste hullene, og derav lavest elastisitet, for å gi bedre støtte til hofter og midje. 

Grunnet naturgummiens porøse struktur, er naturgummi naturlig pustende. Hullene som justerer elastisitet og støtte, bidrar også til ventilasjon i madrassen. Når det er sagt, er det ikke nødvendig for hullene å gå fra side til side, da hullene bidrar mer til elastisiteten enn til ventilasjon. 

Svarte dette på spørsmålet?