Alle samlinger
Bærekraft
En ansvarlig produksjon
En ansvarlig produksjon

Hva gjør vi for å redusere produksjonens belastningen på miljøet, og for gi mennesker en god arbeidsplass?

Betina Rondan Sollie avatar
Skrevet av Betina Rondan Sollie
Oppdatert over en uke siden

Vi legger vår stolthet i å benytte naturlig fornybare råvarer som bomull, ull, tang og tre som vi henter lokalt i Hellas så langt det lar seg gjøre.


Vår fabrikk ligger i Xanthi, Nord i Hellas. Her praktiserer vi et inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplassen og samfunnet. Vi fremmer like muligheter for våre ansatte, og inkluderer mennesker på tvers av etnisk opprinnelse, religiøs overbevisning, og kulturell bakgrunn.

Vår fabrikk er langt på vei karbonnøytral, og resirkulerer i dag hele 96%. Uten røyk eller støy, arbeider erfarne håndverkere tålmodig etter tradisjonsrike metoder som verken krever store maskiner eller høyt energiforbruk.

 

Svarte dette på spørsmålet?