Alle samlinger
Tips og anbefalinger
Hvordan velge rett pute for deg?
Hvordan velge rett pute for deg?

Hvordan vet jeg om jeg velger riktig hodepute? Kan jeg få vondt i nakken av feil pute?

Betina Rondan Sollie avatar
Skrevet av Betina Rondan Sollie
Oppdatert over en uke siden

Puten er madrassen til hodet og nakken din. Puten har i oppgave å gi optimal støtte til nakken og hodet. For eksempel; når du ligger på ryggen på en madrass, skal puten støtte hodet og nakken slik at de har samme posisjon som når man står oppreist. For at dette skal la seg gjøre, må puten ha den rette høyden for å fylle mellomrommet mellom madrassen og kurven på nakken.

Er puten er for høy så vil hodet bli bøyd fremover, noe som forårsaker strekk i den syvende halsvirvelen som etter hvert vil gi deg nakkeplager. Det er derfor viktig at valg av pute tilpasses personen som skal bruke den.

Er du en stor person trenger du en høyere pute enn en mindre person, eller et barn.
Dette er grunnen til at Coco-Mat har 14 ulike puter med ulikt innhold av naturmaterialer, ulik høyde og konstruksjon. 

Madrassen du sover på er også en avgjørende faktor for at nakken din får riktig støtte. Sover du på en hard madrass som er mindre elastisk / hard, bør du velge en større pute enn om du sover på en mer elastisk / mykere madrass.

Riktig posisjon for nakken                                   

 Feil posisjon for nakken

Svarte dette på spørsmålet?