Alle samlinger
Bærekraft
Gi din gamle seng forlenget liv!
Gi din gamle seng forlenget liv!

Bor du i Oslo eller Bærum, kan vi sørge for at din gamle seng får forlenget liv hos noen som har stor glede av den.

Betina Rondan Sollie avatar
Skrevet av Betina Rondan Sollie
Oppdatert over en uke siden

Coco-Mat ønsker bidra til at folk flest sover bedre og at vi kaster mindre. Vi har nå startet et prosjekt for å øke søvnkvaliteten, og forhåpentligvis også livskvaliteten, for mennesker som ellers har utfordringer i sin hverdag. Vi er helt avhengige av ditt bidrag i dette arbeidet. Dersom du vil, tar vi med oss din brukte seng eller madrass i retur når vi leverer din nye seng.

Er sengen eller madrassen du bytter ut fremdeles av god kvalitet, tar vi på oss oppdraget å få den levert til Kirkens Bymisjon i Oslo. De drifter over 70 boliger i Oslo for mennesker som ellers har utfordringer med å bo og å skaffe seg en bolig.  

"Ingen er bare det du ser" sier de i Kirkens Bymisjon

Organisasjonen jobber for at mennesker skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp. Blant de mest vanskeligstilte på dagens boligmarked, finnes mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk lidelse, økonomi eller isolasjon. 

"I overgang fra en situasjon uten bolig, til etablering i ny bolig, er utfordringer mange. En av utfordringene kan være knyttet til å skaffe innbo. Det er derfor kjærkomment for beboerne å kunne ta imot seng eller madrass som holder god kvalitet. Det betyr én utgift mindre på et ellers stramt innflyttingsbudsjett."

Gi din seng eller madrass et forlenget liv hos noen som vil ha stor glede av den. Foruten å hjelpe andre, bidrar din bevisste gjerning til at madrassen brukes lenger, og slik gjenbruk har også en miljøgevinst. Hvem vet? Ved å gi andre en bedre søvn sover du kanskje selv også bedre om natten?


Ta kontakt med oss i chatten om du ønsker å vite mer om hvordan vi gjennomfører levering og henting i praksis 🤗

Svarte dette på spørsmålet?