Alle samlinger
Naturlige Materialer
Naturgummi - Tåreformet gave
Naturgummi - Tåreformet gave

Hvordan utvinnes naturgummi? Hvilke egenskaper gjør den eksepsjonelt egent til madrassproduksjon? Hva gjør den for ditt sengeklima?

Henrik Sollie avatar
Skrevet av Henrik Sollie
Oppdatert over en uke siden

Naturgummi lages av en melkeaktig hvit væske som vi får fra Gummitreet (Hevea brasiliensis). De innfødte i skogene ved Equator gav det navnet  ”caoutchouc” etter måten naturgummi ble utvinnet på.  ”Caa” betyr tåre og ”ochu” betyr tre, og som fritt oversatt skulle bety "treets tårer".

 
Kort kuriosa om gummitreet
Gummitreet kan bli over 30 meter høyt. Når treet er 5-6 år gammelt, kan innhøstingen begynne. Den hvite eller gule lateksen finnes i lateksganger i barken, for det meste utenpå phloemet eller silvevet som ligger innenfor barken. Disse årene går opp stammen i en høyrevridd spiral som ligger i en vinkel på ca. 30 grader fra det vannrette planet.

Det skjæres snitt vinkelrett på lateksgangene, akkurat dypt nok til å tappe årene uten å skade treets vekst. Lateks samles i små bøtter. Eldre trær gir mer lateks, men slutter å produsere etter 26-30 år.

Tid til en dråpe naturfag?
Naturgummi er en polymer av det organiske forbindelsen isopren kombinert med andre mindre organiske forbindelser og vann. Naturgummi er satt sammen av lange sammenflettede kjeder. 

Disse kjedene av molekyler kan trekkes fra hverandre. For naturgummi er bindingen ikke så sterk om du drar molekylene fra hverandre, men de kommer raskt sammen igjen hvis du slipper dem. Naturgummi har derfor en meget god slitasjebestandighet, rivestyrke og spesielt gode dynamiske egenskaper (spenstighet). Dette er egenskaper den beholder selv når den utsettes for gjentatte, hurtige deformasjoner.

Rågummien blir vulkanisert for å knytte molokylene tettere sammen. Dette gjøres for å gi en perfekt elastisitet og lang varighet. Det ferdige produktet er nøysommelig testet og tilfredstiller det strengeste OEKO-TEX STANDARD 100 kravet (Class 1 - Articles worn close to skin for babies and toddlers) 

Naturgummi er for oss det eneste alternativet for elastomer da det gir ikke fra seg giftige gasser. For uten sin suverene slitasjestyrke, og iboende evne til å slippe igjennom luft og holde madrassen tørr uten å slippe til støv, virker materialet også naturlig antibakterielt, det vil si at sopp, midd og bakterier ikke trives i madrassen.

Svarte dette på spørsmålet?