Når du dekker dine behov, så vil du gjøre det uten å forringe deres mulighet til å få dekket sine? I så fall er du bevisst det ansvaret vi har ovenfor fremtidige generasjoner. 

For Coco-Mat er det å opptre bærekraftig langt mer enn et ord å smykke seg med. Sosialt ansvar, rettferdig økonomisk fordeling, og ikke minst miljøvennlig produksjon av varer uten unødig foredling er verdier som gjennomsyrer såvel vår ideologi som daglig virke. Våre sertifikater og utmerkelser er en bekreftelse på deler av engasjementet.

FN-Sambandet Norge har publisert en kort og enkel film som gir oss en innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fant du svaret?