Alle samlinger
Bærekraft
Hvorfor velge et bærekraftig alternativ?
Hvorfor velge et bærekraftig alternativ?

Betyr det noe for deg at vi ikke ødelegger for neste generasjons muligheter?

Betina Rondan Sollie avatar
Skrevet av Betina Rondan Sollie
Oppdatert over en uke siden

Når du dekker dine behov, så vil du gjøre det uten å forringe deres mulighet til å få dekket sine? I så fall er du bevisst det ansvaret vi har ovenfor fremtidige generasjoner. 

For Coco-Mat er det å opptre bærekraftig langt mer enn et ord å smykke seg med. Sosialt ansvar, rettferdig økonomisk fordeling, og ikke minst miljøvennlig produksjon av varer uten unødig foredling er verdier som gjennomsyrer såvel vår ideologi som daglig virke. Våre sertifikater og utmerkelser er en bekreftelse på deler av engasjementet.

FN-Sambandet Norge har publisert en kort og enkel film som gir oss en innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Svarte dette på spørsmålet?