Forskere finner stadig nye sammenhenger mellom søvn og overvekt, diabetes, hjertesykdommer, alzheimer og kreft. Vi kan med sikkerhet slå fast at god søvn er viktig, men kan vi med sikkerhet si at det er noen sammenheng med kvaliteten på sengen vår og kvaliteten på søvnen vår? 

Ja, konkluderer en stor kinesisk undersøkelse fra 2012. Materialene og sengens oppbyggingen har en stor betydning for komforten sengen gir, og hvor dyp og sammenhengende søvnen blir. 

Det interessante er at studien konkludere med at det er i all hovedsak er kun to egenskaper ved madrassen som ødelegger for søvnkvaliteten. Det er lav stabilitet og høy viskoelasitet.

  1. Lav stabilitet vil resulterte i mer bevegelser som igjen avbryter søvnrytmen din.

  2. Høy viskoelastisitet/hysterese medfører immobilitet. Reduserte naturlige bevegelser påfører uheldig varig trykk på nerver og blodbaner.

Å velge rett seng handler derfor i hovedsak om å velge rett kombinasjon mellom elastisitet og isometrisk støtte (horisontalt og vertikalt stabiliserende).

Hva med trykkavlastning og rett ryggsøyle?

Selv om det finnes mange teorier om hvilken madrass som er best for ryggen, eksisterer det faktisk svært lite vitenskapelig dokumentasjon på feltet. En av de mest utbredte teoriene er at ryggsøylen har et naturlig utstrakt leie som madrassen skal understøtte. Dette argumentet møter du ofte i salgs dialogen, gjerne støttet av illustrasjoner som viser hvordan ryggen lider på grunn av den minste vinkel i ryggsøylen. 

I virkeligheten er det like lite vitenskapelig hold i denne påstanden som i mange av de andre påstandene du møter. Det man vet er at sengen ikke må føre til ekstreme stillinger eller trykk på skuldrer, ryggsøyle og bekken, og at den fremfor alt ikke må hindre bevegelsesfriheten vår. Det skjer om man synker dypt ned i en vannseng eller en madrass med skum som former seg rundt deg. 

I følge Dr. Robert Oexman - Director of the Sleep to Live Institute - vil ikke en madrass som føles avlastende og støttende i våken tilstand nødvendigvis være det når vi sover. Grunnen til dette er blant annet at man under REM-søvnen mister spenningen i skjelettmuskulaturen og støtten til ryggraden blir borte. 

Vi vil derfor påstå at det å få konstatert en rett ryggsøyle under en madrass test i beste fall er indikator på om madrassen føyer seg etter kroppen, men en snorrett ryggsøyle er i seg selv ikke avgjørende for om madrassen passer deg eller ikke.

*Undersøkelsen er gjort på unge friske personer, og er tatt over en periode over 18 dager. Det er derfor ikke tatt hensyn til spesielle plager, og langvarige effekter vises ikke.

Naturens lover gjelder også for oss madrass selgere

Newtons tredje lov sier at når det virker en kraft på et legeme, virker det en like stor og motsatt rettet kraft fra legemet. Dette lyder vel elementært på de fleste av oss, men dette er likevel en viktig forutsetning å ha i bevisstheten når man skal drøfte hvordan sengen virker mot kroppen vår.

Unisont råder bransjen oss til å velge en fastere seng jo mer man veier. Hvilket vitenskapelig grunnlag tar dette utgangspunkt i? Det er vel rimelig å anta at en mann også er større om man veier mer? Massetettheten vår er nogenlunde lik om vi veier 50 eller 100kg, og vekten som virker ned i madrassen vil naturlig nok fordeles over et større område jo mer vi veier og jo større kroppen er. 

Madrassen virker mot kroppen med en like stor og motsatt kraft, og større personer fordeler vekten over større deler av madrassen. Krav til densitet, mottrykk eller fasthet i madrassen endres derfor ikke med kroppsvekt i seg selv. 

Vi i COCO-MAT mener din kroppstype og fasong er langt viktigere enn vekt når vi skal komponere en seng tilpasset deg. Med utgangspunkt i din primære sovestilling vil kravet til isometrisk støtte og elastisitet variere med hoftebredde, ryggsvai og skulderbredde. 

To av tre foretrekker å sove på siden, og skal da ha en madrass som er fastere enn en som sover på ryggen. Om du sover på magen kan det være andre hensyn å ta, men vi starter da med å se om vi kan gjøre noe med sengen for å få deg over på side eller rygg. Utover dette går valg av elastisitet og støtte mye på personlige preferanser.

Fant du svaret?