Innerskallet på den tropiske kokosnøtt frukter er dekket med sterke, spenstige fibre som kalles bast. Basten har ullens termostatiske egenskaper, men er langt sterkere og spenstigere. Vi sprayer basten med naturgummi for å forme de til de viktige stabiliserende lagene i våre madrasser.

Litt bakgrunn på vår kjernevenn og navn inspirasjon

Kokosnøttreet vokser over alt i tropene, unntatt innlandet Afrika og Sør Amerika. India og Sri Lanka er de største kokosnøttproduserende landene. For å trives trenger trærne høye temperaturer, rikelig med sollys og høy luftfuktighet. Et tre kan bli hele 30 meter høyt, med blader på opptil 6 meter lange. Etter syv år kan treet bære frukt, og de gjør de i mange år. Det blomstrer hver måned, og det tar et år å modne knopp til ferdig kokosnøtt klar til innsamling. Et enkelt tre kan bære frem opptil 100 kokosnøtter per år.

Kokosnøttens frø og harde innerskall omkapsles av et tykt lag av beskyttende fiber. Disse fibrene er til for å skjerme frøet fra solvarme, fuktighet fra regn, og salter fra lufta. De multifunksjonelle fiberene beskytter også frukten når nøtten til slutt slipper grenen og faller mot bakken. Fiberene er elastiske og svært robuste, og egner seg derfor godt til produksjon av tepper, sekker, tau og som element i madrasser.

Spessielt for madrassproduksjon

Når kokosfibre skal nyttiggjøres i madrasser blir kokosfrukten nedsenket i opptil 10 måneder i rent ferskvann, og blir deretter soltørket. Deretter sorterer man ut de lengre fiberene (20 til 40 cm) for å jobbe videre med. Man kan så anvende to ulike metoder for behandling av disse. 

Den enkleste og mest anvendte metoden er å rette ut kokosfibrene for så å sy de fast på en strie. Dette danner sammen så et lag man kan anvende i madrasser. I Coco-Mat derimot anvender vi den andre metoden. Den er langt mer omfattende, men gir oss et sluttprodukt med større elastisitet og suveren holdbarhet. 

Når vi har plukket ut de lengste og sunneste fiberene, blir de spunnet til et tau. Tvinningen fører til at hvert fiber formes til små spiraler, og formen øker deres naturlige elastisitet. Lagrede tau separeres deretter med spesielle kardemaskiner, og de løse spiralformede kokosfiberene tilsettes så naturgummi for å binde de sammen. Massen går så i en presse som former store luftige ark av fiber med eksakt tykkelse og tetthet. Disse tørkes i en ovn før vi kan anvende det i en av våre madrasser.

Et luftig sjikt med kokosfiber er multifunksjonellt, og er et av de viktigste naturmaterialene i våre madrasser. De elastiske, stabliserende og termostatiske egenskapene anvendes der de kommer mest til sin rett beroende på kombinasjonen av andre naturmaterialer i madrassen.

Fant du svaret?